СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Споразумение с потребителя

Моля прочетете внимателно  следните условия, преди да използвате този сайт . Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz предоставя услугите си за вас при спазване на следното Споразумение с потребителя .

Кои сме ние

По смисъла на този договор, и на този сайт, "  Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz , сайт, ние" се отнася до Медикам ЕООД.  Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Медикам ЕООД.

Промени в тези Условия за ползване

Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите в писмен вид  до последния адрес, предоставен от клиента по електронна поща, с  публикуване на сайта или с някакви други разумни средства за комуникация.Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други  процедури. Клиентите потвърждава приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Предоставяне на употреба

Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на , Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz е строго забранено.

Цел на продажбите

Всички покупки  на продукти от  Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на ,Kozmetika-za-kosa.shopmania.biz  да се се извършват във връзка с препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме  количествата, до нормалният размер на покупки на дребно.

Търговски марки и права

Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на ,Kozmetika-za-kosa.shopmania.biz или съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право. Софтуера, използван в този сайт е собственост на Медикам ЕООД  или съответните доставчици на софтуер и такъв софтуер е защитен от международните и местни закони за авторско право.

Правила за поверителност

 Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz защитава информацията предоставена от  клиента по начин и условия публикувани  на този сайт. Условията за  защита на личните данни и сигурност, могат да  се изменят переодично с цел подобряване на защитата.

Рекламации

 Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz е положил всички разумни усилия, за да покажете възможно най-точно цветовете на продуктите, които се появяват на сайта. Въпреки това, действителните  цветове който виждате, ще зависят  от редица фактори, включително и от  монитора, който се използва и неговите настройки.

Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz  не гарантира, че на вашият монитор всеки цвят ще бъде точен.  Поръчвайки продукт с определен цвят, който е индетифициран чрез номер или наименование на съответният специфичен цвят вие се съгласявате с покупката му.

Ако по някаква причина са не сте удовлетворени от своя опит в този сайт, моля свържете се с нас или сверете цветовете със  сайта на производителя.  

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Ако по някаква причина не сте доволни от продукт,  който сте закупили от  този сайт можете да го  върнете спазвайки условията и инсрукциите за връщане упоменати по-долу.

Ние ще ви предоставим  избор между това да възстановим платената стока или да заменим закупеният продукт с друг.

Ограничения на отговорността

 Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz  в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, наказателни  и случайни вреди или щети в размер който надвишава сумата платена от клиента за съответният продукт, дори и в случай когато Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz  е бил  предварително информиран за възможността за такива щети.

Поръчки и условия за доставка

Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от Kozmetika-za-kosa.shopmania.biz  към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и  потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката  Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz не е задължен да я изпълни. Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz си запазва правото, без предварително уведомяване,  да  ограничи количеството продукти в поръчка цел с цел избягване на последваща препродажба.

 Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz може да изиска допълнителна  информация за клиента преди приемане на поръчката.

Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от Kozmetika-za-kosa.shopmania.biz се приема за негово съгласие да закупи поръчаният продукт на съответната цена, както  и с  цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден когато е направен в рамките на същия работен ден в който е направена поръчката, а за поръчки с експресна доставка в рамките на 1 /един/ час след потвърждаване на поръчката.

Външни сайтове и обвързване

 Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет, които са собственост или се оперират от трети страни доставчици и други трети страни ( "Външни сайтове"). Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz не носи отговорност за съдържанието им. Можете да се свържете с администратора на сайта или уебмастъра, ако имате някакви притеснения по отношение на такива връзки или съдържанието на такива външни сайтове.

С настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.

Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно  и заключително към този момент  споразумение между Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz и клиента  по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.

Използването на сайта Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz представлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение моля напуснете сайта Кozmetika-za-kosa.shopmania.biz